Kryteria oceniania ucznia obcokrajowca - Jak pracować z uczniem cudzoziemcem 

Przedmiotowe Zasady Oceniania

Procedury współpracy z rodzicami

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Zasady organizacji wycieczek krajoznawczych i sportowych

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin szkolnej zbiórki na Hospicjum

Regulamin praktyk

 

Procedura udzielania ppp

Procedury w sytuacjach kryzysowych

Program profilaktyczno wychowawczy

Statut BS II Stopnia ZS im. J.Kasprowicza

 

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE Z ZFŚS - WCZASY POD GRUSZĄ DLA PRACOWNIKÓW, RENCISTÓW I EMERYTÓW ZS IM. J. KASPROWICZA - Informacja! Wniosek należy złożyć w terminie od 15 maja 2023 do 15 czerwca 2023. Proszę wypełnić wszystkie pola wraz z czytelnym podpisem wnioskodawcy oraz złożyć w dziale kadr - pokój 103. Świadczenie przyznawane jest TYLKO NA PISEMNY WNIOSEK wnioskodawcy. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca br. - obowiązuje termin wpłynięcia do sekretariatu Szkoły. Emeryci i renciści zobowiązani są o załączenie decyzji z ZUS i potwierdzenia ostatniego wpływu renty/emerytury. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

 

Najnowsza galeria

AKTUALNIE GOŚCIMY

Odwiedza nas 59 gości oraz 0 użytkowników.

LOGOWANIE

Lokalizacja

Drukuj
Początek strony