IMG 20230511 WA0011W niedzielę 16 marca 2023r. nasi uczniowie wraz z nauczycielami radośnie przyjęli gości z projektu Erasmus+. Uczniowie z Niemiec (Wolfsburg), Włoch (Piacenza) oraz Litwy (Niemenczyn).

W poniedziałek (17 marca) rano nasi uczniowie wraz z nauczycielami powitali gości w świetlicy szkolnej oraz przedstawili prezentacje na temat: Polski, Dolnego Śląska, Jelcza-Laskowic oraz Zespołu Szkół, czyli naszej szkoły. Uczniowie z innych krajów mieli również okazję zobaczyć, jak prowadzone są zajęcia i jak wyglądają sale lekcyjne. Następnie część uczniów świetnie bawiła się na świetlicy śpiewając karaoke z ulubionymi piosenkami gości oraz grając w różne gry na dworze (siatkówka, koszykówka i piłka nożna). Druga część gości udała się do starostwa w Oławie, gdzie dowiedzieli się więcej o funkcjonowaniu naszego miasta i powiatu.


 

logo cna
 

tyt 1

Od 2013 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, a obecnie Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza jest lokalną Akademią Cisco. W związku z tym realizowane jest bezpłatne szkolenie IT Essentials: PC Hardware and Software. W ramach tego szkolenia uzyskano:
  • w roku szkolnym 2015/2016 - 13 certyfikatów
  • w roku szkolnym 2014/2015 - 21 certyfikatów
  • w roku szkolnym 2013/2014 - 34 certyfikaty

  tyt 2


Program Cisco Networking Academy jest kierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów wyższych uczelni oraz osób pragnących uzyskać nowe umiejętności zawodowe. Uczestnicy biorą udział w zajęciach teoretycznych z wykorzystaniem e-learningu, zdobywają umiejętności praktyczne, a także korzy­stają z multimedialnych materiałów dydaktycznych.
Szkolenie IT Essentials: PC Hardware and Software obejmuje podstawowe zagadnienia związane z budową i działaniem komputerów osobistych i stanowi wprowadzenie do bardziej zaawansowanych zagadnień IT. Jest przeznaczone dla osób początkujących, zainteresowanych rozwijaniem swoich umiejętności informatycznych.

Uczestnicy biorą udział w zajęciach teoretycznych z wykorzystaniem e-learningu, a przede wszystkim zdobywają umiejętności praktyczne, a także korzystają z no­woczesnych, multimedialnych materiałów dydaktycznych.

Absolwenci kursu znają budowę komputera oraz potrafią zmontować i kon­figurować komputer osobisty. Ponadto są w stanie zainstalować system operacyjny oraz rozwiązać podstawowe problemy związane z działaniem i obsługą komputera i opro­gramowania.

  tyt 3


Certyfikat IT Essentials
to międzynarodowe zaświadczenie potwierdzające umiejętności zawodowe. Certyfikat uznany  jest w branży informatycznej na całym świecie. Potwierdza poziom wiedzy określony certyfikatem oraz znajomość rozwiązań techno­logicznych firmy Cisco Systems. Certyfikat IT Essentials zapewnia:

  • podwyższenie poziomu umiejętności z zakresu budowy i obsługi komputera,
  • posiadanie kwalifikacji uznawanych na świecie,
  • poprawę zawodowych perspektyw i mobilności,
  • dostęp do materiałów i programów, m.in.:

-- VIRTUAL DESKTOP - symulator komputera stacjonarnego;
-- VIRTUAL LAPTOP - symulator komputera mobilnego;
-- PACKET TRACER - zaawansowane narzędzie do budowy i symulacji sieci komputerowych.


Program Cisco Networking Academy realizuje nauczanie na odległość zwane e-learning'iem. Polega ono na nauczaniu z wykorzystaniem sieci komputerowych i internetu. Uzupełnia tradycyjny proces nauczania. Pozwala na ukończenie kursu, bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej.

Po ukończeniu szkolenia słuchacz otrzymuje certyfikat podobny do tego poniżej:

certyfikat

 

tyt 4


Kurs IT PC Hardware and Software
jest podzielony na dwanaście modułów. Dodatkowo na wstępie należy przeprowadzić test diagnozujący oraz w części końcowej kursu ankietę oraz próbny egzamin końcowy. Kurs kończy - Final Exam (egzamin końcowy). Poniżej przedstawiono program.

Program kursu PC Hardware and Software:

Wstęp do IT Essentials – ankieta diagnozująca
Rozdział 1 Wstęp do komputera osobistego
Rozdział 2 Procedury laboratoryjne i stosowanie narzędzi
Rozdział 3 Montaż komputera
Rozdział 4 Omówienie konserwacji profilaktycznej
Rozdział 5 Systemy operacyjne
Rozdział 6 Sieci komputerowe
Rozdział 7 Laptopy
Rozdział 8 Urządzenia mobilne
Rozdział 9 Drukarki
Rozdział 10 Bezpieczeństwo
Rozdział 11 Profesjonalista IT
Rozdział 12 Zaawansowane rozwiązywanie problemów
Ankieta dotycząca kursu
Próbny egzamin końcowy
Egzamin końcowy

tyt 5

1.
Kontakt z instruktorem Akademii Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-LaskowicachJanuszem Puszczewiczem.
2. Uzyskanie tymczasowych parametrów logowania od instruktora Akademii.
3. Logowanie na stronie https://www.netacad.com.
4.

Pierwsze logowanie w Akademii – ustalenie stałych parametrów logo­wania (loginu i hasła) oraz dokończenie formularza rejestracyjnego.
5.

Dokończenie rejestracji można wykonać z instruktorem, po wcześniejszym umówieniu się.

NiepelnosprawnoscPamiętajmy, ze różnorodność to norma. Niepełnosprawni to nasi bliscy, sąsiedzi, koledzy, koleżanki. Tak samo równi jak pełnosprawni. Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach zapewnia równoprawny dostęp do edukacji dla wszystkich uczniów-niepełnosprawnych i pełnosprawnych dzięki likwidacji barier architektonicznych w ostatnich 4 latach oraz dostosowaniu budynku (podjazdy, platformy, dodatkowe barierki na klatkach schodowych, miejsce parkingowe, rozpoczęty projekt windy, dostęp do specjalistów).

 

Wkrótce ...

Marsz 01W dniu 12 maja 2023 nasza Szkoła wzięła udział w II Marszu Godności dla Niepełnosprawnych by wyrazić solidarność oraz pokazać otwartość na niepełnosprawność. W wydarzeniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Tęcza w Oławie wzięli uczniowie naszego Liceum Ogólnokształcącego z klasy 1a i 1b pod opieką Wychowawców i Nauczycieli.

bibliotekaDzień Bibliotekarza i Bibliotek obchodzimy w dniu 8 maja już od 1985 roku. Święto, zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, tradycyjnie rozpoczyna Tydzień Bibliotek, w trakcie którego biblioteki różnych typów z całej Polski intensyfikują działania na rzecz rozwoju czytelnictwa.
Z tej okazji składamy serdeczne życzenia naszej przemiłej Pani Bibliotekarce- Edycie Wildschütz , która wszystkich zawsze wita z uśmiechem, prowadzi wolontariat czytelniczy oraz dba o ciekawy wybór książek w naszej bibliotece.

Przypominamy, że poza tradycyjną biblioteką od 3 lat w naszej Szkole działa również nowoczesna biblioteka online, z której można wypożyczać.

Czas trwania nauki: 4 lata

Przedmioty rozszerzone: j. angielski, fizyka

Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo

Nauczane języki obce: j. angielski, j. niemiecki

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu eksploatacji i konfiguracji komputerów, urządzeń peryferyjnych, systemów operacyjnych, administracji sieciami komputerowymi oraz tworzenia stron internetowych i baz danych. Po ukończeniu szkoły uczniowie otrzymują tytuł technika informatyka. Potwierdzeniem kwalifikacji są certyfikaty CKE otrzymywane po zdaniu trzech egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. W klasie trzeciej uczniowie odbywają praktyki umożliwiające im sprawdzenie zdobytych wiadomości oraz umiejętności. Zajęcia z przedmiotów zawodowych odbywają się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach i są prowadzone przez nauczycieli praktyków - pracujących w branży informatycznej

MaturaInformujemy, że od dnia 4 maja rozpoczynamy egzaminy dojrzałości. Pierwszym egzaminem, do którego przystąpią tegoroczni maturzyści to egzamin z języka polskiego (poziom podstawowy). Egzaminy pisemne potrwają do dnia 23 maja.
Część ustna egzaminu maturalnego odbywać się będzie w terminie od 10 do 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja), według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.
Wyniki matur będą ogłoszone 7 lipca 2023.
Wszystkim zdającym życzymy POWODZENIA!
 

Podkategorie

Programy i projekty


proj

proj

erasmus

logo fundusze

loc akad cisco

logo ospr admin2
 
przedszkolaki
 
rok szkol igrz
 
Giodo logo 1
 
DI Logo Full Color RGB
 

Terminarz

24.10.2023
Spotkania konsultacyjne nauczycieli z rodzicami uczniów
15.12.2023
Zakończenie wystawiania przewidywanych ocen śródrocznych
 

 


Kronika wideo

BIP

Ważne ogłoszenia

Rok Szkolny 2023/2024
 
Rada Rodziców w Zespole Szkół im. J. Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach

Nr konta do wpłat: 74 1020 5242 0000 2802 0535 2267 PLN 

Regulamin RR

 

AKTUALNIE GOŚCIMY

Odwiedza nas 110 gości oraz 0 użytkowników.

LOGOWANIE

Lokalizacja

Drukuj
Początek strony