Egzamin maturalny rozpoczyna się 4 maja 2021r o godz. 9.00

W każdym dniu według harmonogramu proszę przybyć do szkoły godzinę przed planowanym czasem z dowodem tożsamości, niezbędnymi przyborami oraz z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO

W SESJI WIOSENNEJ 2021 ROKU

W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W JELCZU-LASKOWICACH CZĘŚĆ PISEMNA

Data/godz. Przedmiot Sala

04.05.2021r. Godz. 9.00

wtorek

Język polski

Poziom podstawowy

ŚWIETLICA

05.05.2021r. Godz. 9.00

środa

Matematyka

Poziom podstawowy

ŚWIETLICA LO

SALA 311 TI

06.05.2021r. Godz. 9.00

czwartek

Język angielski

Poziom podstawowy

Sala 201

06.05.2021r. Godz. 9.00

czwartek

Język angielski

Poziom podstawowy

Sala 309

06.05.2021r. Godz. 9.00

czwartek

Język angielski

Poziom podstawowy

Sala   313

07.05.2021r. Godz. 9.00

piątek

Język angielski

Poziom rozszerzony

Sala   201

07.05.2021r. Godz. 9.00

piątek

Język angielski

Poziom rozszerzony

Sala 309

10.05.2021r. Godz. 9.00

poniedziałek

Język polski

Poziom rozszerzony

Sala   świetlica

11.05.2021r. Godz. 9.00

wtorek

Matematyka

Poziom rozszerzony

Sala   świetlica

13.05.2021r. Godz. 9.00

Czwartek

Geografia

Poziom rozszerzony

Sala świetlica

13.05.2021r. Godz. 14.00

Czwartek

Język niemiecki

Poziom podstawowy

Sala świetlica

17.05.2021r. Godz. 9.00

Poniedziałek

Historia

Poziom rozszerzony

Sala   świetlica

19.05.2021r. Godz. 9.00

Środa

Informatyka

poziom rozszerzony

Sala 108

 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).

Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.

Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie , wychodzi do toalety , kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

PRZEBIEG EGZAMINU MATURALNEGO

Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

POZOSTAŁE MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE WEDŁUG PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH:

biologia- linijka .kalkulator prosty

chemia i fizyki - linijka fakultatywnie, kalkulator prosty

geografia- linijka kalkulator prosty lupa

historia- lupa

informatyka - kalkulator prostym

matematyka- linijka .cyrkiel lub kalkulator prosty

wiedza o społeczeństwie -kalkulator prosty

Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.

 

Przyjaciele szkoły

olimpijki22

Logo CSiR 1
logo TMMP short
piekarnia hert1
piekarnia brudnik
cuk krzeminski
logo wtw
log1 arcapol

Kronika wideo

Programy i projekty


proj

proj

erasmus

logo fundusze

loc akad cisco

logo ospr admin2
 
przedszkolaki
 
rok szkol igrz
 
Giodo logo 1
 
DI Logo Full Color RGB
 

Terminarz

30.03.2021 -
Końcoworoczne spotkania nauczycieli i wychowawców klas z rodzicami uczniów klas maturalnych, konsultacje dla pozostałych klas
01.04. - 06.04.2021
Wiosenna przerwa świąteczna
23.04.2021 -
Zakończenie klasyfikacji uczniów klas maturalnych
26.04.2021 -
Rada klasyfikacyjna klas maturalnych
od 04.05. - 20.05.2021 -
Egzamin maturalny
18.05.2021 -
Zakończenie wystawiania przewidywanych ocen rocznych


BIP

Ważne ogłoszenia

Rok Szkolny 2020/2021

rozpocznie się za: 


Rada Rodziców w Zespole Szkół im. J. Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach

Nr konta do wpłat:
37 1470 0002 2018 7487 9000 0002
 

Pedagog szkolny
mgr Jolanta Parchem
Godziny przyjęć


Psycholog szkolny
mgr Joanna Maciakiewicz
Godziny przyjęć

Najnowsza galeria

AKTUALNIE GOŚCIMY

Odwiedza nas 48 gości oraz 0 użytkowników.

LOGOWANIE

Lokalizacja

Drukuj
Początek strony