Uczniowie z Ukrainy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z nauką!
Учні з України не несуть жодних витрат, що повязані із навчанням!

I. Zasady rekrutacji młodzieży z Ukrainy:
Правила набору молоді з України:

1. Młodzież z Ukrainy jest przyjmowana w ciągu całego roku szkolnego.
Молодь з України приймається протягом усього навчального року.
2. Ustalenie klasy (roku nauki) następuje na podstawie dokumentów wydanych przez szkołę za granicą.
Встановлення класу (навчального року) здійснюється на основі документів, виданих закордонною школою.
3. Ustalenie klasy, w której kontynuowana jest nauka odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą.
Встановлення класу, в якому продовжується навчання відбувається на основі суми закінчених років шкільного навчання закордоном.
4. W przypadku braku dokumentów wydanych przez szkołę za granicą, rodzic składa oświadczenie o ich braku oraz o sumie lat nauki kandydata za granicą.
У разі відсутності документів, що видані школою закордоном, батьки подають заяву про їхню відсутність і про суму років навчання кандидата закордоном.
5. Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły  podejmuje dyrektor szkoły.
Остаточне рішення щодо прийому учня в школу приймає директор школи.

II. Dokumenty wymagane podczas przyjęcia do szkoły:
Документи, що вимагаються під час прийому до школи:
1. Podanie o przyjęcie do szkoły.
Заява про прийом до школи (можна заповнити на місті).
2. Dwie podpisane  fotografie o wymiarach 3042.
Дві підписані фотографії розміром 30х42.
3. Świadectwo ukończenia szkoły.
Атестат про закінчення школи.
4. W przypadku braku dokumentów wydanych przez szkołę za granicą, rodzic składa oświadczenie o ich braku oraz o sumie lat nauki kandydata za granicą.
У разі відсутності документів, що видані школою закордоном, батьки подають заяву про їхню відсутність і про суму років навчання кандидата закордоном.
5. Kserokopia paszportu - szkoła może wykonać ksero na miejscu.
Ксерокопія паспорту - школа може виконати копію на місці.
6. Upoważnienie do sprawowania opieki prawnej nad uczniem, przebywającym w Polsce bez rodziców.
Дозвіл на здійснення законної опіки над учнем, який проживає в Польщі без батьків.
7. Dokument (oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego) potwierdzający miejsce zamieszkania (dokładny adres) ucznia przybywającego z zagranicy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Документ (заява одного із батьків/законного опікуна), що підтверджує місце    проживання (точна адреса) учня, який приїжджає з-за кордону на територію Польщі.

III. Szkoła udziela bezpłatnego wsparcia dla uczniów z Ukrainy zapewniając:
Школа надає безоплатну підтримку для учнів з України, гарантуючи:
1. Dodatkowe zajęcia z języka polskiego.
Додаткові заняття з польської мови, мінімум 2 години на тиждень.
2. Pomoc osoby władającej językiem ukraińskim, jako pomoc nauczyciela.
Допомога людини, яка знає українську мову, в якості допомоги вчителя.
3. Dodatkowe zajęcia, wycieczki i udziałw projektach oraz konkursach.
Додаткові заходи, поїздки та участь у проектах та конкурсах.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
Психологічно-педагогічна допомога.
5. Opiekę koordynatora ds. osób z zagranicy.
Допомога координатора по справам осіб з-за кордону.

AKTUALNIE GOŚCIMY

Odwiedza nas 113 gości oraz 0 użytkowników.

LOGOWANIE

Lokalizacja

Drukuj
Początek strony