Lp. Nauczyciel prowadzący Nazwa/forma zajęć pozalekcyjnych Termin Gabinet
1.  Babski Tadeusz 1. Zajęcia korekcyjne dla uczniów klas gimnazjum (zajęcia usprawniające z wychowania – fizycznego)
2. Zajęcia korekcyjne dla uczniów klas ponadgimnazjalnych (zajęcia usprawniające z wychowania – fizycznego)
   wtorek godz. 
   15.00 - 15.45
   środa godz.
   15.00 - 15.45
 sala
gimn.
 sala
gimn.
 2.  Bednarczyk       
 Barbara
1. Zajęcia z j. niemieckiego dla klas maturalnych technikum informatycznego (kurs przygotowujący uczniów do matury)
2. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. niemieckiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
   piątek godz.
   14.15 - 15.00
   środa godz.
   14.15 - 15.00
306

306

 3.  Bejcar Marta 1. Zajęcia z matematyki dla uczniów klas trzecich gimnazjum (kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego)
2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla uczniów gimnazjum
  III AG czwartek 
  godz. 14.15 - 15.00
  III BG środa godz.   
  14.15 - 15.00
  III CG środa godz.
  15.00 - 15.45
  wtorek godz.
  15.00 - 15.45
307

307

307

307

 4.  Bicz Elżbieta
Koło naukowe z informatyki (zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z informatyki)
wtorek  7.30 - 8.00
 środa 7.30 - 8.00
206
111
 5.  Bonar Magdalena
1. Zajęcia z j. niemieckiego (kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego)
2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. niemieckiego ( dla uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych)
  poniedziałek godz.
  8.10 - 8.45
  czwartek godz.
  14.15 - 15.15
208

208

 6.  Bronowicka-Romei
 Magdalena
Koło naukowe z j. włoskiego dla uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych (kurs językowy - poziom podstawowy   wtorek godz.
  15.00 - 15.45
 107
7.  Bujanowska  
 Iwona
1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych
2. Zajęcia

 wtorek godz. 
14.15-15.45 co 2 tyg
 piątek godz.
 12.35 - 13.20
313

305

 8.  Celny Marek Koło plastyczne rozwijające zainteresowania uczniów  środa godz.
 15.00 - 15.45
 czwartek godz.
 15.00 - 15.45
 107
9.  Cioma Kamil 1. Konsultacje z historii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjum
2. Koło filmowo-fotograficzne rozwijające zainteresowania uczniów/Samorząd uczniowski
 piątek godz.
 13.25 - 14.10
 wtorek godz.
 13.25 - 14.10
212

212

10.  Ganczarek 
 Ryszard
1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z WOS/historii dla uczniów niebędących obywatelamia Polski
2. Konsultacje z historii i WOS

 poniedziałek godz.
 13.25 - 14.10
 wtorek godz.
 14.15 - 15.00
210

210

 11.  Gościniak Kamila Zajęcie indywidualne dla uczniów z dysleksją  wtorek godz.
 14.30 - 15.30
 piątek godz.
 13.30 - 14.30
214

214

12.  Grygorcewicz
 Małgorzata
Koło naukowe z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  środa godz.
 8.00 - 8.45
310
13.  Jakubas Adriana 1. ZUMBA zajęcia taneczno-ruchowe rozwijające zainteresowania uczniów
2. Wolontariat sportowy – zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w dziedzinie wolontariatu sportowego oraz społeczno-obywatelskiego
 piątek godz.
 14.10 - 15.45
 Akcje wolontariatu

sala
gimn

14.  Jaremko Joanna Zajęcia socjoterapeutyczne  środa godz.
 15.00 - 15.45
 107
 15.  Ks. Janiak Dariusz Koło misyjne - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w zakresie wolontariatu społecznego społeczno-obywatelskiego  wtorek godz.
 14.15 - 15.00
 piątek godz.

 13.20 - 14.10
213

czytelnia

 16.  Kamieniak Jolanta 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. niemieckiego dla uczniów gimnazjum w iternacie
2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w ramach przygotowania uczniów do egzaminu gimnazjalnego z j. niemieckiego dla klas gimnazjum
 środa godz.
 17.00 - 18.00
 czwartek godz.
 15.00 - 16.00

internat

306


17.  Kaśków-Parys
 Maria
1. Koło dziennikarskie - zajęcia z j. polskiego rozwijające zainteresowania uczniów
2. Zajęcie z j. polskiego dla klas trzecich LO - kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego
 środa godz.
 13.25 - 14.10
 środa godz.
 15.00 - 15.45
302

302

 18.  Kowalewska
 Joanna
1. Zajęcia indywidualne z matematyki dla uczniów z trudnościami w nauce
2. Koło matematyczne
 poniedziałek godz.
 14.15 - 15.00
 czwartel godz.
 13.25 - 15.00
201

201
 19.  Libront Jadwiga 1. Zajęcia indywidualne z j. polskiego dla uczniów niebędących obywatelami Polski
2. Koło naukowe z j. polskiego dla uczniów zdolnych
3. Zajęcia z j. polskiego (kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego)
 piątek godz.
 14.15 - 15.00
 środa 14.15-15.00
 poniedziałek godz.
 14.15 - 15.00
 312
 20.  Maguda Katarzyna Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z informatyki  czwartek godz.
 15.00 - 15.45
111
21.  Mazurek
 Dobrosława
1. Koło biblioteczne - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w realizacji ścieżki czytelniczej
2. Wolontariat biblioteczny/"Biblioteka dla seniora"

 poniedziałek godz.
 15.00 - 15.45
 środa godz.
 15.00 - 15.45
czytelnia

czytelnia

22.  Michalik Anna 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. niemieckiego dla uczniów ZSZ
2. Praca indywidualna z uczniem zdolnymn/słabym z internatu
 wtorek godz.
 14.15 - 15.00
 środa 17.00 - 18.00
czwartek 17.00-18.00
305

 internat
 internat
23.  Mierniczek
 Bartłomiej
Praca indywidualna z uczniem o obniżonych wymaganiach edukacyjnych  poniedziałek godz.
 18.10-19.10
 wtorek godz.
 18.10-19.10
 
24.  Milewska
 Katarzyna
1. Szkolne koło turystyczne - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów
2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach przygotowań do matury
 piątek godz.
 7.15 - 8.00
 211
25.  Milewski Marcin Zajęcia indywidualne z uczniem gimnazjum z internatu  niedziela godz.
 19.00 - 20.00
 internat
26.  Ewa Morawska 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki i chemii dla uczniów gimnazjum
2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki i chemii dla uczniów LO, Ti, ZSZ
 poniedziałek godz.
 14.15 - 15.00
 wtorek godz.
 14.15 - 15.00
310

310

27.  Niemiec Dominika Indywidualna praca z ucznie o obniżonych wymaganiach edukacyjnych z zakresu j. niemieckiego (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze)  środa godz.
 14.15 - 15.00
306
28.  Padula Tomasz Zajęcia ruchowe dla uczniów klas gimnazjalnych - gry zespołowe, zajęcia sportowe z piłki ręcznej  piątek godz.
 18.00 - 20.00
 hala
 Gać
29.  Perz-Bilińska
 Iwona
1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii i biologii dla uczniów gimnazjum
2. Zajęcie z chemii i biologii przygotowujące uczniów klas trzecich gimnazjum do egzaminu
 poniedziałek godz.
 14.15 - 15.00
 wtorek godz.
 15.15.45
301

301

30.  Pieńczewski
 Wojciech
Konsultacje z zakresu żywienia i dietetyki dla uczniów klas sportowych  czwartek godz.
 15.16.30
 sala
 gimnast.
31.  Pisarski Mikołaj 1. Koło filmowo-fotograficzne rozwijające zainteresowania uczniów/Samorząd uczniowski
2. Zajęcia z j. angielskiego dla uczniów klas trzecich gimnazjum - kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego
 wtorek godz.
 13.25 - 14.10
 poniedziałek godz.
 13.25 - 14.10
313


313
32.  Puszczewicz
 Janusz
1. Konsultacje z informatyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

2. Koło dziennikarskie

 wtorek godz.
 14.15 - 15.00
 czwartek godz.
 14.15 - 15.00
108

108

33.  Tracz Marek Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów na siłowni szkolnej  poniedziałek godz.
 15.05 - 15.50
 środa godz.
 15.05 - 15.50
sala
 gimnast.
34.  Wawrzyniak Janusz Zajęcia ruchowe dla uczniów klas gimnazjalnych - gry zespołowe, zajęcia sportowe z piłki ręcznej  piątek godz.
 18.00 - 20.00
hala
Gać
35.  Wiesenthal
 Agnieszka
1. Szkolny Klub Wolontariusza - zajęcia społeczno-obywatelskie w ramach wolontariatu
2. Koło teatralne z j. angielskiego
3. Konsultacje z j. angielskiego

 wtorek godz.
 12.35 - 13.20
 wtorek 13.25-14.10
 wtorek 15.00-15.45
211

211

36  Wojtczak Dariusz 1. Zajęcia z j. angielskiego dla klas ponadgimnazjalnych - kurs  przygotowujący do matury
2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego dla klas maturalnych
 wtorek godz.
 14.15 - 15.00
 środa godz.
 14.15- 15.00
309

309

37.  Zaleska Eleonora Praca indywidualna z uczniem o obniżonych wymaganiach edukacyjnych  czwartek godz.
 13.30 - 14.30
314
38.  Zawiślak Joanna Zajęcia z j. polskiego przygotowujące uczniów gimnazjum do egzaminu  czwartek godz.
 14.15 - 15.45
311
39.  Żytkowski
 Stanisław
1. Zajęcia wokalno-muzyczne rozwijające zainteresownia uczniów
2. Koło Caritas
 piątek 13.25 - 14.10

 
środa 13.25 - 14.10
213

 

AKTUALNIE GOŚCIMY

Odwiedza nas 38 gości oraz 0 użytkowników.

LOGOWANIE

Lokalizacja

Drukuj
Początek strony