Lp. OPIS TERMIN
1. Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019 03.09.2018
2. Spotkania wychowawców z rodzicami klas 11.09.2018
3. Spotkania konsultacyjne nauczycieli z rodzicami uczniów 23.10.2018
4. Zakończenie wystawiania przewidywanych ocen śródrocznych 03.12. 2018
5. Śródroczne zebranie konsultacyjne nauczycieli i wychowawców klas z rodzicami/ informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych. 04.12.2018
6. Zimowa przerwa świąteczna 23.12 - 31.12.2018
7. Zakończenie klasyfikacji śródrocznej w szkołach dla młodzieży, koniec I półrocza 04.01.2019
8. Rozpoczęcie II półrocza 07.01.2019
9. Śródroczna rada klasyfikacyjna 07.01.2019
10. Wywiadówki śródroczne 08.01.2019
11. Śródroczna plenarna rada pedagogiczna podsumowująca I półrocze
22.01.2019
12. Ferie zimowe 28.01-10.02.2019
13. Konsultacje dla wszystkich klas 26.02.2019
14. Zakończenie wystawiania przewidywanych ocen rocznych w kl. III LO i IV TI 15.03.2019
15. Końcoworoczne spotkania konsultacyjne nauczycieli i wychowawców klas z rodzicami uczniów klas maturalnych, konsultacje dla pozostałych klas 19.03.2019
16. Egzamin gimnazjalny 10-12.04.2019
17. Wiosenna przerwa świąteczna 18-23.04.2019
18. Zakończenie klasyfikacji uczniów klas maturalnych 17.04.2018
19. Rada klasyfikacyjna uczniów klas maturalnych 24.04.2019
20. Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach programowo najwyższych w III LO, IV TI 26.04.2019
21. Zakończenie wystawiania przewidywanych ocen rocznych w kl. III TI 30.04.2019
22. Praktyka zawodowa kl. III Technikum 02.05 - 31.05.2019
23. Egzamin maturalny od 06.05 - 24.05.2019
24. Zakończenie wystawiania przewidywanych ocen rocznych 13.05.2019
25. Końcoworoczne spotkanie konsultacyjne nauczycieli i wychowawców klas 14.05.2019
26. Zakończenie klasyfikacji rocznej 14.06.2019
27. Rada klasyfikacyjna 17.06.2019
28. Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 21.06.2019

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla wszystkich typów szkół:

 • 12 października 2018  (piątek)
 • 2 listopada 2018 (piątek)
 • 12 kwietnia 2019 (piątek)
 • 2 maja 2019 (czwartek)
 • 8 maja 2019 (środa)

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla gimnazjum:

 • 10 kwietnia 2019 (środa),
 • 11 kwietnia 2019 (czwartek),

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla szkół ponadgimnazjalnych:

 • 6 maja 2019  (poniedziałek),
 • 7 maja 2019  (wtorek)

 

Terminy spotkań z wychowawcami i konsultacji nauczycieli przedmiotowych z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019 (godz. 17.00):

 • I SEMESTR

11.09.2018 - Zebranie rodziców uczniów wszystkich klas

23.10.2018 - Konsultacje

04.12.2018 - Konsultacje proponowane oceny śródroczne

08.01.2019 - Wywiadówki śródroczne

 

 • II SEMESTR

26.02.2019 - Konsultacje dla wszystkich klas

19.03.2019 - Konsultacje dla wszystkich klas, proponowane oceny klasy III LO i IV Ti

14.05. 2019 - Konsultacje proponowane oceny roczne

 

Najnowsza galeria

AKTUALNIE GOŚCIMY

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.

LOGOWANIE

Lokalizacja

Drukuj
Początek strony