Lp. OPIS TERMIN
1. Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018 04.09.2017
2. Spotkania wychowawców z rodzicami klas 12.09.2017
3. Spotkania konsultacyjne nauczycieli z rodzicami uczniów 24.10.2017
4. Zakończenie wystawiania przewidywanych ocen śródrocznych 22.11. 2017
5.

Śródroczne zebranie konsultacyjne nauczycieli i wychowawców klas z rodzicami/ informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych. Rada Pedagogiczna

28.11.2017
6. Zakończenie klasyfikacji śródrocznej w szkołach dla młodzieży, koniec I semestru 22.12.2017
7. Zimowa przerwa świąteczna 23.12 - 31.12.2017
8. Rozpoczęcie II semestru 02.01.2018
9. Śródroczna rada klasyfikacyjna 02.01.2018
10. Wywiadówki śródroczne 04.01.2018
11. Śródroczna plenarna rada pedagogiczna podsumowująca I semestr 09.01.2018
12. Egzamin zawodowy w technikum etap pisemny (nowy) E14 11.01.2018
13. Egzamin zawodowy w technikum etap praktyczny (nowy) E14 12.01 - 17.02.2018
14. Ferie zimowe 15.01 - 28.01.2018
15. Konsultacje dla wszystkich klas 27.02.2018
16. Zakończenie wystawiania przewidywanych ocen rocznych w kl. III LO i IV TI 23.03.2018
17. Końcoworoczne spotkania konsultacyjne nauczycieli i wychowawców klas z rodzicami uczniów klas maturalnych, konsultacje dla pozostałych klas / rada pedagogiczna 27.03.2018
18. Wiosenna przerwa świąteczna 29.03 - 03.04.2018
19. Egzamin gimnazjalny 18.04 - 20.04.2018
20. Zakończenie klasyfikacji uczniów klas maturalnych 23.04.2018
21. Rada klasyfikacyjna uczniów klas maturalnych 24.04.2018
22. Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach programowo najwyższych w III LO, IV TI 27.04.2018
23. Praktyka zawodowa kl. III Technikum 02.05 - 31.05.2018
24. Egzamin maturalny od 04.05 - 26.05.2018
25. Zakończenie wystawiania przewidywanych ocen rocznych 18.05.2018
26. Końcoworoczne spotkanie konsultacyjne nauczycieli i wychowawców klas / rada pedagogiczna 22.05.2018
27. Egzamin zawodowy w technikum i ZSZ etap pisemny (nowy) E12, E13, T06 19.06.2018
28. Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń/wydanie zaświadczeń i informacji zdającym egzamin gimnazjalny 15.06.2018
29. Egzamin zawodowy w technikum i ZSZ etap praktyczny (nowy) E12, E13, T06 22.06 - 04.07.2018
30. Zakończenie klasyfikacji rocznej 18.06.2018
31. Rada klasyfikacyjna 19.06.2018
32. Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 22.06.2018
33. Termin wydanie zaświadczeń oraz informacji zdającym egzamin gimnazjalny 22.06.2018
34. Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach egzaminu maturalnego/ wydanie świadectw, aneksów 03.07.2018
35. Egzamin maturalny w terminie poprawkowym część pisemna 21.08.2018 godz. 900
36. Egzamin maturalny w terminie poprawkowym część ustna 21.08 - 22.08.2018
37. Termin przekazania szkołom świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie/ wydanie świadectw, dyplomów 11.09.2018

 

 Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla wszystkich typów szkół:

 • 13 październik 2017 (piątek),
 • 20 kwietnia 2018 (piątek),
 • 30 kwiecień 2018 (poniedziałek),
 • 2 maja 2018 (środa),
 • 8 maja 2018 (wtorek),
 • 1 czerwiec 2018 (piątek)

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla gimnazjum:

 • 18  kwietnia 2018 (środa),
 • 19  kwietnia 2018 (czwartek),

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla szkół ponadgimnazjalnych:

 • 4 maja 2018  (piątek),
 • 7 maja 2018  (poniedziałek)

 

Terminy spotkań z wychowawcami i konsultacji nauczycieli przedmiotowych z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018 (godz. 17.00):

 • I SEMESTR

12.09.2017 - Zebranie rodziców uczniów wszystkich klas

24.10.2017 - Konsultacje

22.11.2017 - Konsultacje proponowane oceny śródroczne

04.01.2018 - Wywiadówki śródroczne

 

 • II SEMESTR

27.02.2018 - Konsultacje dla wszystkich klas

27.03.2018 - Konsultacje dla wszystkich klas, proponowane oceny klasy III LO i IV Ti

22.05. 2018 - Konsultacje proponowane oceny roczne

 

Najnowsza galeria

AKTUALNIE GOŚCIMY

Odwiedza nas 53 gości oraz 0 użytkowników.

LOGOWANIE

Lokalizacja

Drukuj
Początek strony