EGZAMIN GIMNAZJALNY

KOMUNIKAT DYREKTORA 
CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ
Z DNIA 20 SIERPNIA 2013 R.
W SPRAWIE TERMINÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2014 ROKU

 Na podstawie § 32 ust. 2 i 3, § 33 ust. 1, § 37 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, uwzględniając przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (DzU nr 46, poz. 432, z późn. zm.), informuję:

egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematycznoprzyrodniczej i części dotyczącej języka obcego nowożytnego. Każdą część egzaminu przeprowadza się innego dnia.


Część humanistyczna odbędzie się 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek):

  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
  • z zakresu języka polskiego egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut  dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

CCzęść matematyczno-przyrodnicza odbędzie się 19 kwietnia 2016 r( wtorek):

  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
  • z zakresu matematyki egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

Część z języka obcego nowożytnego odbędzie się 20 kwietnia 2016 r. (środa):

  • na poziomie podstawowym egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut  dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
  • na poziomie rozszerzonym egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 60 minut dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut
Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzania i organizacji egzaminu gimnazjalnego w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza dostępna jest tutaj: <<>>.

egz gimn plakat

Najnowsza galeria

AKTUALNIE GOŚCIMY

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.

LOGOWANIE

Lokalizacja

Drukuj
Początek strony