Erasmus 1W 2018 roku Zespół Szkół im. J. Kasprowicza rozpoczął przygodę z europejskimi programami, skierowanymi do uczniów oraz nauczycieli.
Jest to dla nas bardzo duże wyróżnienie, ponieważ wśród kilku tysięcy szkół z Polski ubiegających się o grant z Unii Europejskiej, nasza szkoła została wyróżniona i bierze udział w dwuletnich projektach finansowanych z funduszy europejskich. Temat projektu ERASMUS+, w który zaangażowane, poza jelczańską placówką, są szkoły z Niemiec, Portugalii, Grecji, Włoch (Martano) dotyczy wandalizmu w naszym środowisku:-„Wandalizm - manifestacje, kontekst i środki zapobiegawcze, porównanie europejskie”.

Erasmus+ umożliwia uczestnictwo w wymianach międzynarodowych, finansowanych przez Unię Europejską. Uczniowie jelczańskiej szkoły są już po dwóch takich wymianach. 15-20.11.18 w Cham koło Ratyzbony w Niemczech, odbyło się spotkanie inaugurujące projekt. Wzięło w nim udział 30 młodych ludzi wraz z opiekunami nauczycielami z krajów partnerskich. Kolejne spotkanie miało miejsce w Vila Nova de Gaia w Portugalii.
Przed pierwszym wyjazdem uczniowie zobowiązani byli przygotować prezentację dotyczącą szkoły, miasta oraz ich samych oraz dodatkowo zbadać zjawisko wandalizmu w gminie Jelcz-Laskowice.
W Niemczech swoje prezentacje przedstawiły wszystkie szkoły. Okazało się, że niestety problem wandalizmu jest problemem globalnym. W czasie wykładów i zajęć (w szkole w Cham i na Uniwersytecie w Ratyzbonie), w których uczestniczyli uczniowie, dowiedzieli się oni, że aktów wandalizmu dopuszczają się głównie młodzi ludzie, głównie chłopcy, często szukający akceptacji w grupie. Okazało się, że sprawcy, w większości przypadków, nie zdają sobie sprawy z kosztów, które będzie należało ponieść na naprawę zniszczeń i że pochodzą one ze wspólnych pieniędzy gminy, powiatu czy kraju- zatem my wszyscy płacimy za to.
Spotkanie w Portugalii poprzedzone było ankietą, przygotowaną przez nauczycieli koordynatorów z każdego państwa. W ankiecie dotyczącej wandalizmu, wzięli udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. Po jej opracowaniu, wyniki zostały przedstawione i omówione w Portugalii. Z ankiety dowiedzieliśmy się, że akty wandalizmu dotyczą głównie graffiti w miejscach publicznych, że częściej chłopcy ich dokonują. Podczas spotkania w Portugalii uczestniczyli lokalni artyści, którzy przekonywali, że odpowiednie graffiti może być sztuką, a nie aktem wandalizmu.
Kolejne spotkanie odbędzie się już za 2 tygodnie w Grecji, w Pireusie. Mają zostać na nim przedstawione plakaty przygotowane przez uczniów, które finalnie będą tworzyły wędrowną wystawę, do każdej partnerskiej szkoły.

Z kolei jelczańscy nauczyciele realizują projekt POWER „Nasza mobilność- szansą na wiedzę i większy rozwój naszych uczniów“ ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do nauczycieli chętnych do rozwijania swoich kompetencji językowych, zainteresowanych doskonaleniem warsztatu metodycznego, a także gotowych do podejmowania działań nowatorskich, np metody CLIL. Celem projektu jest, między innymi, podniesienie jakości pracy szkoły, stworzenie optymalnych warunków dla rozwijania zdolności, talentów oraz zainteresowań uczniów, nabywanie i poszerzanie kompetencji językowych kadry nauczycielskiej, otwarcie na inne języki i kultury.
W ramach projektu, nauczyciele szkoły uczestniczą w obserwacjach szkół partnerskich tzw „job shadowing” na Malcie, we Włoszech oraz w Hiszpanii. Job shadowing to uczenie się pracy innych poprzez obserwację, bezpośrednie śledzenie poczynań osoby pracującej na danym stanowisku. Uczestnictwo w projektach typu: job shadowing niesie ze sobą wiele korzyści. Można poznać specyfikę pracy z młodzieżą w innym kraju oraz przykłady dobrych praktyk, a także nawiązać wiele przydatnych kontaktów, które mogą się przełożyć na późniejsze sukcesy w realizacji projektów międzynarodowych. Takie spotkania to również źródło inspiracji – czas, kiedy rodzą się ciekawe pomysły na dalsze działanie. Nauczyciele Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza uczestniczą w różnych lekcjach, np. języka angielskiego, przedmiotów przyrodniczych, matematyki, historii. Zapoznają się z dokumentacją szkolną, planowaniem zajęć, organizacją pracy nauczycieli. Podczas zajęć poznają praktyczne zastosowanie metody CLIL czyli Content and Language Integrated Learning, uczenia się słówek i gramatyki „przy okazji”.
Poza obserwacjami pracy szkół partnerskich, nauczyciele biorą również udział a kursach metodycznych: kurs języka angielskiego, „ICT nauka przez działanie" oraz „Przedsiębiorczość w szkole: podejście empiryczne”. Takie szkolenia mają realny i zauważalny wpływ na efekty kształcenia w naszej placówce. Przez udział w kursach nauczyciele mogą m.in. zaproponować uczniom inne metody nauki, co może wpłynąć na podniesienie wyników ocen i egzaminów zewnętrznych. Motywacja na rzecz działań szkoły znacząco wzrosła.

Dzięki udziałowi w opisanych programach, Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach stał się szkołą partnerską wielu szkół z różnych krajów Europy. Pozwala to na rozwój szkoły, wpływa na wzrost motywacji zarówno u nauczyli jak i u uczniów. Zachęciło nas również do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu Erasmus+ i od roku szkolnego 2019/2020 będziemy realizować kolejne 3 projekty, ze szkołami z Francji, Belgii, Włoch, Chorwacji, Estonii, Bułgarii i Turcji.

Erasmus 2Erasmus 3Erasmus 10Erasmus 8

 

 

 

Erasmus 9Erasmus 7Erasmus 4

Przyjaciele szkoły

olimpijki22

Logo CSiR 1
Logo TOYOTA
piekarnia hert1
piekarnia brudnik
cuk krzeminski
logo wtw
log1 arcapol

Kronika wideo

Programy i projekty


proj

proj

erasmus

logo fundusze

loc akad cisco

logo ospr admin2
 
przedszkolaki
 
rok szkol igrz
 
Giodo logo 1
 
DI Logo Full Color RGB
 

Terminarz

14.01.2020 -
Zakończenie klasyfikacji śródrocznej w szkołach dla młodzieży, koniec I półrocza, rozpoczęcie II półrocza
14.01.2020 -
Śródroczna rada klasyfikacyjna
14.01.2020 -
Wywiadówki śródroczne

BIP

Ważne ogłoszenia

Rok Szkolny 2019/2020

rozpocznie się za: 


Rada Rodziców w Zespole Szkół im. J. Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach

Nr konta do wpłat:
37 1470 0002 2018 7487 9000 0002
 

Najnowsza galeria

AKTUALNIE GOŚCIMY

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.

LOGOWANIE

Lokalizacja

Drukuj
Początek strony